Domů > Zprávy

Když na silnici hlídkuje celní správa: kontroluje převážené věci, dálniční známku nebo doklady


velikost textu:
     
14.ledna 2014 00:00
 

Dříve byla k vidění podél cest jen auta policie, od vstupu do Unie dohlížejí na řidiče také vozy Celní správy ČR. Pokuty za porušení rychlosti nebo jízdu na červenou neudělují, ale mohou takové přestupky nahlásit policii. Co tedy kontrolují?


Celní správa ČR
Příslušníci celní správy mají podobné uniformy jako policisté 

"Jela jsem z Bruntálu do Prahy a po cestě jsem potkala tři auta celní správy. Řidiči dokonce na sebe navzájem blikali, jak to dělají, když se chtějí varovat před policisty," říká Jana Andělová.

"A vlastně netuším, jestli mne mohou lidé od celní správy zastavit a kontrolovat," přemítá řidička.

Příslušníci celní správy zastavují auta za jízdy i například plácačkou ve vesnicích nebo na nájezdech na dálnice.

"Můžeme zastavovat a kontrolovat auta, pěší i ty, co jedou na kole. Prostě kohokoliv," vysvětluje Jiří Barták, mluvčí Generálního ředitelství cel.

Než se stala Česká republika členem Evropské unie, kontrolovali její úředníci zboží hlavně na hraničních přechodech.

Od vstupu do Unie jsou však v pohybu po celé republice.

Vozidla celní správy mají bílé lakování a modré pruhy


"Hledáme pašované zboží, drogy, nezákonné převážení kulturních předmětů. Dohlížíme, jestli má převážené zboží zaplacenou spotřební daň, máme však řadu dalších úkolů," uvádí Jiří Barták.

Auta celní správy mohou také zastavit řidiče na dálnici, když nemá dálniční známku. A za chybějící známku mu udělí i pokutu.

Dodržování pravidel, jako je rychlá jízda nebo jízda na červenou, její vozy však nehlídají. "Pokud bychom při naší kontrolní činnosti zachytili možná porušení předpisů, která jsou v gesci policie České republiky, budeme ji informovat," tvrdí Jiří Barták.

Na pozoru však musí být také ti, kdo nemají auto v dobré kondici. 

"Když zastavíme vozidlo, které má viditelné technické nedostatky, propadlou technickou kontrolu nebo jeho řidič nemá v pořádku doklady, zabráníme mu v další jízdě. Přivoláme kolegy od policie, kteří to s ním vyřeší," vysvětluje Jiří Barták.

(buč)


Kompetence Celní správy ČR 

Celní správa ČR je vedle správního orgánu současně i bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie a při realizaci tohoto dohledu postupuje podle jednotných celních předpisů Společenství (Celní kodex Společenství a prováděcí nařízení k němu, systém osvobození od dovozního cla a Společný celní sazebník Společenství).

Určené útvary Celní správy ČR mají postavení policejního orgánu (orgánu činného v trestním řízení) pro vybrané trestné činy.

Celní řízení a správa cel – jedná se například o

· provádění celního dohledu a celní kontroly u dováženého, vyváženého a prováženého zboží; 

· rozhodování o přidělení celně schváleného určení zboží; o zajištění celního dluhu, rozhodování o určení celní hodnoty; 

· kontrolu dodržování obchodně politických opatření ČR a EU, zákazů a omezení při dovozu, vývozu a tranzitu zboží; řízení o porušení celních předpisů, rozhodování o zajištění zboží důležitého pro řízení o porušení celních předpisů; 

· pátrání po zboží protiprávně dovezeném nebo vyvezeném nebo odňatém celnímu dohledu a zjišťování osob, které zboží tomuto dohledu odňaly nebo se tohoto odnětí zúčastnily, anebo toto zboží získaly.

Správa spotřebních a energetických daní – kompletní správa spotřebních daní, správa registru prodejců pohonných hmot; správa daní ze zemního plynu a některých dalších plynů, z pevných paliv a daň z elektřiny.

Dělená správa - vybírání a vymáhání peněžitých plnění (např. pokut), která byla uložena jinými správními úřady v řízení podle správního řádu a která jsou příjmem státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávních celků.

Kontrola omezení plateb v hotovosti - kontrola, zda jsou platby převyšující v přepočtu hodnotu 15 000 EUR prováděny bankovním převodem.

Kontrola ohlašovací povinnosti osob při dovozu a vývozu finančních prostředků a cenných věcí – kontrola, zda nejsou přes vnější hranice EU (v ČR pouze mezinárodní letiště) převáženy finanční prostředky a cenné věci (zlato, diamanty apod.) převyšující v přepočtu hodnotu 10 000 EUR.

Ochrana práv duševního vlastnictví – kontrola, zda není na území ČR jakkoliv nakládáno se zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví.

Ochrana přírody - zejména kontroly exemplářů CITES (Convenntion on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) při dovozu, vývozu, zpětném vývozu a tranzitu.

Ochrana předmětů historické a kulturní hodnoty – kontrola, zda přepravované předměty mají příslušná povolení (např. povolení k vývozu z území ČR).

Kontrola přepravy omamných a psychotropních látek – tedy kontrola přepravy drog a anabolik.

Kontrola v oblasti silniční dopravy – zejména vážení nákladních vozidel, kontrola časového zpoplatnění – dálniční kupóny, kontroly výkonového zpoplatnění – mýtné, kontrola plnění podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů.

Kontrola zaměstnávání cizinců – tedy zda zaměstnavatelé plní všechny zákonné povinnosti související se zaměstnáváním cizinců ze zemí EU i mimo EU.

Trestní řízení - kompetence vyplývající z postavení celních orgánů jako orgánů činných v trestním řízení u trestných činů, kdy byly porušeny celní a daňové předpisy v souvislosti s výkonem působnosti celních orgánů.

Mimo výše uvedené vykonává Celní správa ČR množství kompetencí podle desítek dalších právních předpisů. Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.celnisprava.cz.

Pramen: Celní správa ČRDiskuse

 

Celkem 0 příspěvků.
 
Vážení čtenáři serveru AutemBezpečně.cz, vašich názorů si velmi vážíme. Naše internetová diskuse však má svá pravidla. Diskutujte proto slušně a neodbíhejte od tématu článku. Nevhodné příspěvky mažeme. Pokud chcete kontaktovat přímo redakci, klikněte sem. Redakce AutemBezpečně.cz

 

6.6.2023 21:56:50
 

Sledujte AutemBezpečně.cz na: Facebooku