Domů > Reklamní články

Potřebujete ADR školení pro řidiče? Obraťte se na ČESMAD


velikost textu:
     
24.října 2014 12:54
 
Být řidičem z povolání není jednoduchá práce a také s sebou nese spoustu odpovědnosti. Na to myslí zákony naší země i celé Evropy, které proto řidičům nařizují řadu povinností, mezi nimi i školení, která musí absolvovat. Jedním z nich je ADR školení pro řidiče, které je povinné pro všechny, jež přepravují nebezpečné věci. Za to, že řidiči ADR školením prošli, samozřejmě pak zodpovídá dopravce jako jejich zaměstnavatel.

Mercedes-Benz

 Osvědčení ADR

 ADR je zkratkou Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, která byla přijata již v roce 1957 a platí s úpravami dodnes. Stanovuje látky a předměty, které mohou být svou povahou při přepravě nebezpečné. Dohoda mimo jiné určuje, za jakých podmínek se musí nebezpečné věci po silnici přepravovat. Tyto nebezpečné náklady pak smí přepravovat jedině řádně proškolení řidiči, kteří získali osvědčení ADR. Pro jeho získání je nutné absolvovat základní školení pro přepravu nebezpečných věcí. To lze pak podle potřeby rozšířit nástavbovým školením pro přepravu v cisternách, přepravu výbušnin a přepravu radioaktivních látek. Po projití školením a složení zkoušky získá řidič osvědčení ADR na 5 let, poté ho musí pro prodloužení obnovit dalším školením.

 Bezpečnostní poradce ADR

Evropská dohoda o silniční přepravě ukládá také povinnost jmenovat bezpečnostního poradce všem firmám, které se zabývají jak přepravou, tak také pouze příjmem a odesíláním nebezpečných věcí.

 Také tady musí zájemce projít školením, složit zkoušku a poté získá osvědčení na 5 let.

 U koho školení absolvovat?

 Kompletní nabídku školení řidičů i bezpečnostních poradců najdete u ČESMAD BOHEMIA, což je největší sdružení automobilových dopravců v České republice. Sdružuje téměř 2000 dopravců zabývajících se nákladní a osobní dopravou na vnitrostátním i mezinárodním poli. Poskytuje všem zájemcům kvalitní a komplexní služby umožňující i usnadňující podnikání v oboru dopravy. Díky přehledu o legislativních podmínkách silničního provozu u nás i v zahraničí nabízí všechna potřebná školení pro řidiče a je také důležitým informačním zdrojem pro své členy i veřejnost.

 Kde školení probíhá?

 ČESMAD pořádá svá školení v mnoha městech po celé republice, není tak problém vybrat si pro vás to nejdostupnější. Také termíny jsou poměrně časté, a tak si vše přizpůsobíte svým možnostem a potřebám. Nemusíte nikam dojíždět přes celou republiku, jistě se najde školení poblíž vás.

 Pravidelná profesní školení

 Netýká se vás přeprava nebezpečných věcí? I tak vám má ČESMAD co nabídnout. Pořádá totiž i profesní školení řidičů, které musí každý držitel profesního průkazu každoročně absolvovat. Pravidelné školení řidičů provádí pro firmy z celé České republiky a mnoho z nich se na sdružení obrací opakovaně. Tato školení mohou být zaměřena na konkrétní potřeby dané firmy i samotných řidičů a to díky nabídce 15 specializovaných tématických okruhů. Školení řidičů tak bude nejen splněnou povinností, ale skutečným přínosem pro řidiče i jeho zaměstnavatele. Nabízí se například školení Uložení a upevnění nákladu, Hospodárná a ekologická jízda, Obsluha digitálního tachometru nebo Mezinárodní dopravní předpisy. Z široké nabídky si jistě vyberete nejvhodnější variantu pro momentální potřeby vašeho podnikání. Kromě potvrzené účasti na školení, která je nutná pro vydání nového průkazu, získá každý z účastníků odbornou brožurku o daném tématu a desky „Řidičova knihovna“, ve kterých si může postupně vytvořit z těchto publikací vlastní příručku obsahující vše důležité pro řidiče.

 Všechny potřebné informace získáte na webových stránkách www.skoleni.prodopravce.cz, kde si rovnou vyberete a objednáte potřebné školení.
Diskuse

 

Celkem 0 příspěvků.
 
Vážení čtenáři serveru AutemBezpečně.cz, vašich názorů si velmi vážíme. Naše internetová diskuse však má svá pravidla. Diskutujte proto slušně a neodbíhejte od tématu článku. Nevhodné příspěvky mažeme. Pokud chcete kontaktovat přímo redakci, klikněte sem. Redakce AutemBezpečně.cz

 

31.5.2023 18:55:49
 

Sledujte AutemBezpečně.cz na: Facebooku