Domů > Reklamní články

Změny povolených rozměrů a hmotností


velikost textu:
     
23.června 2015 12:41
 

Po rozsáhlých předcházejících diskusích byla v dubnu letošního roku vydána novela směrnice Rady 96/53 ES, stanovující maximální přípustné rozměry a hmotnosti silničních vozidel ve vnitrostátním, resp. mezinárodním silničním provozu. Pozměňující směrnice vyšla pod číslem 2015/719 a členské státy EU by ji měly implementovat do 17. 5. 2017.


Petr Buček

Směrnice nakonec nepřipouští standardní provoz tzv. modulárních souprav a „navýšení“ hodnot povolené hmotnosti či délky vozidel bylo stanoveno téměř výhradně v souvislosti s uplatněním motorů na alternativní paliva nebo přídavné aerodynamické prvky. Dalším aspektem zvýšení povolené hmotnosti je podpora kombinované dopravy v případě přepravy kontejnerů s délkou do 45 stop. Proto byla doplněna také terminologie s vysvětlením pojmů, které se týkají alternativních paliv a definice kombinované (intermodální) přepravy.

Zvýšení maximální hmotnosti

-          U dvounápravových autobusů se zvyšuje maximální přípustná hmotnost ve všech případech z 18 na 19,5 t.

-          U soupravy dvounápravového tahače s třínápravovým návěsem pro přepravu kontejnerů o délce až 45 stop při intermodální přepravě je maximální přípustná hmotnost soupravy stanovena na 42 t.

-          U soupravy třínápravového tahače s třínápravovým návěsem pro přepravu kontejnerů o délce až 45 stop při intermodální přepravě je maximální přípustná hmotnost soupravy stanovena na 44 t.

-          U třínápravových motorových vozidel a třínápravových kloubových autobusů, vybavených motory na alternativní paliva, je možno zvýšit celkovou hmotnost o dodatečnou hodnotu, kterou vyžaduje technologie alternativních paliv, nejvýše však o 1 tunu.

      Zvýšení limitních rozměrů

-          V případě intermodální přepravy kontejnerů o délce až 45 stop novela směrnice připouští překročení stanovené maximální přípustné délky o nejvýše 15 cm.

-          Směrnice připouští výjimku na maximální přípustnou délku vozidel a souprav z důvodu instalace schválených aerodynamických zařízení tak, aby nedošlo k prodloužení délky ložné plochy. Aerodynamické prvky musí splňovat definované požadavky. Do května 2017 bude Komisí posouzena nutnost změn technických předpisů pro schvalování vozidel s ohledem na bezpečnost silničního provozu a bezpečný provoz souprav, zejména při operacích intermodální přepravy.

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA respektuje rozhodnutí technických komisařů, nicméně zdůrazňuje, že nové požadavky nesmí neúměrně navyšovat náklady provozovatelů silniční dopravy. Školicí středisko již zařadilo nové podmínky do lekce technických standardů, která patří do cyklu Akademie silniční dopravy. Současně je připravován seminář Technické podmínky provozu silničních vozidel, který vysvětluje změny směrnice 96/53 ES a upozorňuje také na nové legislativní podmínky silničních technických kontrol.Diskuse

 

Celkem 0 příspěvků.
 
Vážení čtenáři serveru AutemBezpečně.cz, vašich názorů si velmi vážíme. Naše internetová diskuse však má svá pravidla. Diskutujte proto slušně a neodbíhejte od tématu článku. Nevhodné příspěvky mažeme. Pokud chcete kontaktovat přímo redakci, klikněte sem. Redakce AutemBezpečně.cz

 

6.6.2023 21:00:26
 

Sledujte AutemBezpečně.cz na: Facebooku